video04
Baumgarten Logo GbR

Hotline:  +49-700-70709070
Fax:        +49-38482-60712
http://www.baumgarten-bootsbau.de
Mail:
baumgarten-aviron@wanadoo.fr
Birkenweg 6, 19417 Warin                             
Impressum

Comment choisir sa yolette

Loisir   Entrainement   Compétition

 

C-GFK

C-Kevlar

C-S-Class

C-RS-Class

E-GFK

E-Kevlar

E-S-Class

A/D-GFK

A/D-Kevlar

A/D-S-Class

Fun-GFK

Fun-Kevlar

1x

4.600 €

5.100 €

5.600 €

6.200 €

 

 

 

 

 

 

2.700 €

3.500 €

1x+

6.300 €

7.200 €

8.300 €

 

6.900 €

7.800 €

8.900 €

 

 

 

 

 

1x+/2x-

7.100 €

8.000 €

9.100 €

 

7.700 €

8.600 €

9.700 €

 

 

 

 

 

2x-

6.600 €

7.500 €

8.600 €

9.500 €

7.200 €

8.100 €

9.200 €

 

 

 

 

 

2x+

7.600 €

8.600 €

9.400 €

10.300 €

8.000 €

8.900 €

10.300 €

8.300 €

9.300 €

10.600 €

5.500 €

6.400 €

2x+/2+

8.100 €

9.100 €

9.900 €

10.800 €

8.500 €

9.400 €

10.800 €

8.800 €

9.800 €

11.100 €

 

 

2x+/3x-

8.400 €

9.400 €

10.200 €

11.100 €

8.800 €

9.700 €

11.100 €

9.100 €

10.100 €

11.400 €

 

 

3x-

8.200 €

9.200 €

10.000 €

10.900 €

8.600 €

9.500 €

10.900 €

8.900 €

9.900 €

11.200 €

 

 

3x+

9.100 €

10.200 €

11.400 €

12.600 €

9.600 €

10.600 €

12.200 €

 

 

 

 

 

3x+/4x-

9.900 €

11.000 €

12.200 €

13.400 €

10.400 €

11.400 €

13.000 €

 

 

 

 

 

4x-

9.700 €

10.900 €

12.000 €

13.200 €

10.200 €

11.200 €

12.800 €

 

 

 

 

 

4x-/4-

10.700 €

11.900 €

13.000 €

14.200 €

11.200 €

12.200 €

13.800 €

 

 

 

 

 

4x+

* 8.400 €€

11.500 €

12.800 €

14.200 €

10.700 €

12.300 €

13.900 €

12.400 €

13.800 €

16.200 €

 

 

4x+/4+

11.000 €

12.500 €

13.800 €

15.200 €

11.700 €

13.300 €

14.900 €

13.400 €

14.800 €

17.200 €

 

 

4x+/5x-

10.900 €

12.300 €

13.600 €

15.000 €

11.500 €

13.100 €

14.700 €

13.200 €

14.600 €

17.000 €

 

 

5x-

10.800 €

12.300 €

13.600 €

15.000 €

11.300 €

12.900 €

14.500 €

13.000 €

14.400 €

16.800 €

 

 

5x+

12.900 €

14.700 €

15.900 €

17.500 €

 

 

 

 

 

 

 

 

5x+/6x-

13.700 €

15.500 €

16.700 €

18.300 €

 

 

 

 

 

 

 

 

6+

14.400 €

16.600 €

18.500 €

20.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

6x+

15.400 €

17.600 €

19.500 €

21.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

8+

 

18.800 €

20.800 €

22.900 €

 

 

 

 

 

 

 

 

8x+

 

20.500 €

22.500 €

24.600 €

 

 

 

 

 

 

 

 

8x+/8+

 

22.300 €

24.300 €

26.400 €

 

 

 

 

 

 

 

 

For details please look at Loisir.

Mail: baumgarten-aviron@wanadoo.fr               Tel 06 60 29 27 30          Tous nos prix s'entendent inclusivement TVA 19% .

oesterreich_fl_a3
schweiz_fl_a3 irland_flagge02