12 tips til sikkerhed i robåden

Tip 1

Brug bådmateriale, der passer til vandet. C-både på fjordkrydstogter eller på store søer er uegnede.

E2x+ E-Zweier mit Steuermann auf dem Sognefjord

Tip 2

Hvis det er muligt, må du ikke ro med bagage i båden på kritiske farvande. Da dette giver båden mulighed for at dykke dybere og reducere bølgevirkningen.

Tip 3

Hvis bølger rammer båden flere gange, fortøj om muligt og tøm båden. På grund af vandet, der er overtaget, ligger båden lavere, og de næste bølger har lettere ved at komme ind i båden.

Tip 4

Bådmændene og besætningen bør have passende erfaring.Licenser i henhold til DRV retningslinjer eller danske Langtuur-Styrmandsscheine anbefales kraftigt.

Tip 5

Besætningen skal være stærk nok til at flytte båden fremad under ugunstige forhold for at holde den manøvredygtig.

Tip 6

Brug andre roeres erfaringer, når du planlægger din tur for at være opmærksom på mulige risici. På rudern.de eller wanderrudern.de finder du nyttig information om fremmede farvande.

Tip 7

Bådene skal være udstyret med stævn- og hækafdækninger på kritiske farvande. I kombination med skotter resulterer dette i fuldt lukkede stævn- og agterrum, som giver yderligere opdrift.

aftageligt bovdæk på en robåd

Tip 8

Lukkede opdriftslegemer under landingsbanerne giver en ekstra sikkerhedsreserve, men alene er de ikke nok til at holde båden og mandskabet på overfladen, når de er fyldte. De lukkede stævn- og agterrum er nødvendige til dette (se 7). Ifølge Archimedes er 1 liter indelukket luft = 1 kg opdrift.

Luftboks robåd S-klasse

Tip 9

Drænklapper gør det muligt at tømme en halvfuld båd under sejlads. De hjælper dog ikke, hvis massive mængder vand fortsætter med at trænge ind i båden oppefra.

Bilges robåde

Tip 10

Redningsveste i robåden giver mening på kritiske farvande. På en række kystnære farvande (f.eks. Norge, Danmark) er der pligt til at tage din båd med.

Tip 11

Bagage i luftbokse reducerer luftboksernes funktion, da den samlede vægt, der skal transporteres, stiger tilsvarende, og andelen flydende over vandet derfor reduceres.

Tip 12

Endelig indsigten i, at ikke alle vandområder er egnede til roning i al slags vejr. Nogle gange må man lade det være og vente på forbedring.