12 tips til sikkerhed i robåden

1) Brug bådmateriale, der er egnet til vandet. C-både på fjordkrydstogter eller på store søer er uegnede.

2) Hvis det er muligt, må du ikke ro med bagage i båden på kritiske farvande. Da dette giver båden mulighed for at dykke dybere og reducere bølgevirkningen.

E2x+ E-toer med styrmand på Sognefjorden

3) Hvis bølger rammer båden flere gange, fortøj om muligt og tøm båden. På grund af vandet, der er overtaget, ligger båden lavere, og de næste bølger har lettere ved at komme ind i båden.

4) Bådmændene og besætningerne skal have passende erfaring.Obmann-licenser i henhold til DRV retningslinjer eller danske Langtuur-Styrmands licenser anbefales kraftigt.

5) Besætningen skal være stærk nok til at flytte båden fremad under ugunstige forhold for at holde den manøvredygtig.

6) Brug andre roeres erfaringer, når du planlægger en tur for at være opmærksom på mulige risici. På rudern.de eller wanderrudern.de finder du nyttig information om fremmede farvande.

Stromschnelle

7) Boote sollten auf kritischen Gewässern mit Bug- und Heckabdeckungen ausgestattet sein. I kombination med skotter resulterer dette i fuldt lukkede stævn- og agterrum, som giver yderligere opdrift.

aftageligt bovdæk på en robåd

8) Lukkede flydelegemer under rullebanerne giver en ekstra sikkerhedsreserve, men alene er de ikke nok til at holde båden og besætningen fuldt ombord på overfladen. De lukkede stævn- og agterrum er nødvendige til dette (se 7). Ifølge Archimedes er 1 liter indelukket luft = 1 kg opdrift.

Luftboks robåd S-klasse

9) Bagage i luftkasserne reducerer luftboksernes funktion, da den samlede vægt, der skal transporteres, stiger tilsvarende, og andelen, der flyder over vandet, derfor reduceres.

10) Drænklapper gør det muligt at tømme en halvfuld båd under sejlads. De hjælper dog ikke, hvis massive mængder vand fortsætter med at trænge ind i båden oppefra.

Bilges robåd

11) Redningsveste i robåden giver mening på kritiske farvande. På en række kystnære farvande (f.eks. Norge, Danmark) er der pligt til at tage din båd med.

12) Endelig indsigten i, at ikke alle vandområder er egnede til roning i al slags vejr. Nogle gange må man lade det være og vente på forbedring.