Kystroning - roning på havet

Der er to filosofier for roning til søs:
Bådene efter Fisa (World Rowing Federation) standard er bygget sådan, at de bølger, der rammer stævnen, løber ud af den åbne agterstavn igen. Da bådene er helt lukkede og praktisk talt kun består af opdriftslegemer, er de usænkelige. Ulempen er, at når bølgerne er høje, er roerne altid våde.
Med sådanne både drives kapsejladsroning på havet. De er dog også populære blandt amatøratleter, fordi de er meget korte og derfor nemt kan transporteres på bilens tag.

Coastal single robåd til roning på havet
Coastal racerbåd
Baltic Skiff til Kystroning
Coastal fritidsbåd "Baltic Skiff"

Med bådene efter dansk filosofi skal forhindres af de høje skrog og bølgebryderen, som bølgerne rammer båden. Ulempen, når bådene er fyldte, lider opdriften. Sådanne både kan dog roes relativt tørre op til en bølgehøjde på 2-3m.

Sådanne både bruges primært til turroning, men der er også talrige langdistanceregattaer i inriggere i Danmark.

Coastal Surf Rower Ener robåd
Coastal Surf Rower
Inrigger 2+ i brændingen
Inrigger langtursbåd