Kystroning - roning på havet

Der er to filosofier for roning til søs:
Bådene efter Fisa (World Rowing Federation) standard er bygget sådan, at de bølger, der rammer stævnen, løber ud af den åbne agterstavn igen. Da bådene er helt lukkede og praktisk talt kun består af opdriftslegemer, er de usænkelige. Ulempen er, at når bølgerne er høje, er roerne altid våde.
Med sådanne både drives kapsejladsroning på havet. De er dog også populære blandt amatøratleter, fordi de er meget korte og derfor nemt kan transporteres på bilens tag.

Baumgarten Coastal Single rowing boat
Kystracer-robåd
Baltic Skiff til Kystroning
Kyst rekreativt robåd "Baltic Skiff"

Med bådene efter dansk filosofi skal forhindres af de høje skrog og bølgebryderen, som bølgerne rammer båden. Ulempen, når bådene er fyldte, lider opdriften. Sådanne både kan dog roes relativt tørre op til en bølgehøjde på 2-3m.

Sådanne både bruges primært til turroning, men der er også talrige langdistanceregattaer i inriggere i Danmark.

Coastal Surf Rower Ener robåd
Coastal Surf Rower robåd
Inrigger 2+ i brændingen
Inrigger langtur-robåd